50.Yıl Kutlama Komitesi

Başkan
Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU

Yürütme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Diclehan ORHAN
Kamuran ZEREN
Süheyla KIYICI
Didem REİSOĞLU

Danışma Kurulu Üyeleri(*)
Prof. Türev BERKİ
Prof. Turhan ÇETİN
Prof. Dr. Selçuk DAĞDELEN
Prof. Dr. Burçin EROL
Prof. Dr. Timurhan GÜR
Prof. Dr. Deniz GÜR
Prof. Dr. Şenay CANAY
Prof. Dr. Sunay İL
Prof. Metin MUNZUR
Doç. Dr. Burcu ŞİMŞEK
Prof. Dr. Ayşegül TOKATLI
Prof. Burak TÜZÜN
Prof. Pelin YILDIZ
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ

*Soy isme göre alfabetik sıralanmıştır

GÖRSEL&TASARIM GRUBU
Mutlu TOPALOĞLU
Serkan GÜRSOY
Atıl ALBAYRAK

DESTEK GRUBU
Sabri ÜSTÜN
Hasan ÜNAL
Perran VAROL
Atanur AYDEMİR
Fatih ÖZTEKİN
Recep AYDOĞDU
Leyla SEVİM

TEŞEKKÜR

Hacettepe Üniversitesi’nin 50. kuruluş yıl dönümü için planlanan etkinlik ve programların hayata geçirilmesi için özveriyle çalışan, katkı sağlayan

Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basımevi, Foto Film Merkezi, Kafeterya Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri,
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının her birim ve her kademedeki
TÜM ÇALIŞANLARINA

Öğrenci Temsilciler Konseyi (ÖTK)
ÜYELERİ ve ÖĞRENCİLERİMİZE

Hacettepe Üniversitesi 50. Yıl Belgeseli için titizlikle çalışan ve emek veren

Çeyrek Yapım EKİBİNE
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası SANATÇILARINA
Ve Şef BURAK TÜZÜN’e
50.yıl bestesi için LEVENT KUTERDEM’e

Hacettepe Üniversitesi 50. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı Prof. Dr. RAHİME M. NOHUTCU ile Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. DİCLEHAN ORHAN, KAMURAN ZEREN, SÜHEYLA KIYICI ve DİDEM REİSOĞLU’na

Sonsuz teşekkür ederiz.

Prof. Dr. A. HALUK ÖZEN

Rektör