HACETTEPE ROMANI

Eski bir Ankara evinin iki odasından dünya üniversitesine

1951

Ankara’nın ilk yerleşim bölgelerinden olan Dörtyol semti ile Hacettepe Parkı çevresini içine alan bölgede bir çocuk sağlığı merkezi kurulması fikri, ABD’den dönen genç çocuk hekimi İhsan Doğramacı’nın aklına ilk 1947’de düşer. 1951’de Ankara Çocuk Sağlığı Derneği’ni kurar ve bir de proje hazırlar. Projede yer alan temel hedeflere göre, kurulacak merkezin Ankara ve çevresindeki bölgelerin çocuk sağlığı hizmetlerine kalite getirmesi, temel halk sağlığı hizmetleri sunması ve sağlanacak eğitim olanakları ile mevcut hastaneler için bir referans merkezi olması amaçlanmaktadır. Proje takdir görse de hayata geçirilmesinde tüm girişimler sonuçsuz kalır.

1954

Profesörler Kurulu, 16 Ocak 1954 tarihli toplantısında, Ankara Üniversitesi bünyesinde İhsan Doğramacı başkanlığında bağımsız bir Çocuk Sağlığı Kürsüsü açılmasını kararlaştırır. Kurulun 627 sayılı kararı, dünyaya açılacak bir üniversitenin kuruluşu için atılan ilk imzadır.

1954

Kürsüye bağlı açılan Çocuk Sağlığı Klinik ve Enstitüsü, 2 Şubat 1954 tarihinde Cebeci’de kiralanan eski bir Ankara evinin iki odasında bir asistan, bir hemşire, bir sekreter ve bir hizmetliden oluşan kadrosuyla poliklinik hizmeti vermeye başlar.

1954

Hacettepe Çocuk Hastanesi’nin temeli 14 Haziran 1954 tarihinde atılır.

1955

1955-1962 yılları arasında Rockefeller Vakfı’ndan sağlanan burslarla 17 asistan ve uzman hekim, eğitim için Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilir. Bu hekimler Çocuk Sağlığı Merkezinin eğitici kadrosunu oluşturacaklardır.

1956

Yeni kurulan kürsünün ilk çalışmalarına yardımda bulunmak üzere 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden iki hekim gelir. Sosyal çalışma uzmanı olan Dr. William Nute yönetim işlerinde yardımcı olurken, Dr. Joe Wray ise başasistan olarak çalışır. İzleyen dönemde, Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan başarılı 8 Türk hekimi de Hacettepe’de çalışmak üzere döner.

1957

Çocuk hastanesinin inşaat devam ederken 1957 yılı Haziran ayında, dönemin Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan’ın prematüre doğan torununun yatırılarak tedavi edilmesiyle servis çalışmalarına başlayan hastane, Ağustos ayında da poliklinik hizmeti vermeye başlar.

1957

Hacettepe Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 1957 tarihli kararıyla tüzel kişilik statüsü kazanır.

1958

İnşaatına 1954 yılında başlanan 3 katlı 150 yatak kapasiteli Hacettepe Çocuk Hastanesi, 8 Temmuz 1958’de törenle açılır. Çocuk Sağlığı Enstitüsü’ne bağlı hastanenin hizmete girmesi üzerine eğitim-öğretim ile birlikte araştırma çalışmalarına da resmen başlanmış olur.

1961

Hacettepe Çocuk Hastanesi hızla gelişimini sürdürürken 21 Mart 1961’de çıkan yangın sırasında büyük zarar görür. Yatan çocuklar hızla tahliye edilirken yangın, çalışanların ve çevre halkın yardımıyla can kaybı yaşanmadan söndürülür.

1961

Yanan binanın yerine kısa sürede 6 katlı bir hastane yükselir. Yeni Çocuk Hastanesi, 21 Eylül 1961’de Uluslararası 2. Orta Doğu Akdeniz Ülkeleri Pediatri Kongresi’ne ev sahipliği yaparak açılır.

1961-1962

Üniversite statüsü için geri sayıma geçilmiştir. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla 1961’de Türkiye’nin ilk Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu; 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik bölümü kurulur. ABD’ye gönderilen 17 hekim de döner.

1962

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (1963-1967) 1963 Uygulama Programı’nda yer alan “Çocuk Sağlığı Enstitüsü potansiyeli ile Ankara Üniversitesi’ne bağlı ikinci bir Tıp Fakültesi kurulması” hükmü, planın 3 Aralık 1962 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.

1963

Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Temmuz 1963’te Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülür. Kimya, Fizik, Biyoloji, İngiliz Edebiyatı, Felsefe ve Sosyal Antropoloji bölümlerinin yer aldığı Temel Bilimler Yüksekokulu, bu fakültenin çatısı altına alınır. Yine Tıp Fakültesi’ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu açılır.

1965-1966

Hacettepe eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak üzere, 1965 yılında Hacettepe Bilim Merkezi kurulur. 1966’da önce Hacettepe Tıp Merkezi ardından da Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girer.

1967

Ve bu çekirdek kuruluşlar özel bir kanun ile üniversiteye dönüştürülür. 8 Temmuz 1967 tarih, 892 sayılı Kanun ile kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlar.

1970'ler

Sıhhiye Yerleşkesinde ardı ardına kurulan yeni bölümler ve açılan fakültelerle 1970’lerde hızla büyüyen Hacettepe Üniversitesi, Beytepe’de 1500 hektarlık alan üzerine ikinci yerleşkesini de kurar. Beytepe Yerleşkesi, Sıhhiye’de yer alan fakülteler dışında üniversitenin diğer alanlarda gelişmesine öncülük eder.

1984

Yükseköğretim Kanunu uyarınca 20 Temmuz 1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne aktarılan Atatürk’ün emaneti anıt değerinde Ankara Devlet Konservatuvarı, 3 Aralık 1984’te Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak fakülte yetkisine sahip kılınır ve Beşevler Yerleşkesine taşınır.

2017

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sayılı üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi günümüzde 14 fakülte, 14 enstitü, Ankara Devlet Konservatuvarı, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 104 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Teknokent ve HT-Teknoloji Transfer Merkezi ile ülkemizin eğitim, araştırma, kültür ve sanat alanlarına öncülük etmeyi sürdürüyor.