50 Yılın İLKleri

Çocuk Sağlığı Kürsüsünün kuruluşundan başlayarak tıp ve sağlık alanlarında yepyeni bir sayfa açan, pek çok alanda öncü olan Hacettepe Üniversitesi, 50 yılda Türkiye’de “ilk” niteliğinde onlarca uygulama, proje, araştırmaya imza attı. Yine “ilk” olan onlarca laboratuvar, merkez, bölüm Hacettepe Üniversitesi’nde kuruldu.

Türkiye’de hastalıklara neden olan genlerin bulunması konusunda sistematik servis veren ilk Gen Haritalama Laboratuvarını kuran Hacettepe Üniversitesi, Türkiye’de Bilim ve Sanat Kurullarına sahip ilk üniversitedir.

Hacettepe Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye’nin ilk ve tek İleri Plastik Cerrahi Bilimleri doktora programını başlattı. Son yıllarda, glikojen depo ve lizozomal depo hastalıklarının pre-natal ve post-natal tanısı da ilk defa Hacettepe Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı laboratuvarlarında gerçekleştirilerek rutin hale getirildi. Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim dalı, patolojide yeni bir çığır açan immünohistokimya uygulamalarının Türkiye’de ilk kez kullanımında ve yaygınlaştırılmasında öncülük etti. Benzer şekilde moleküler patoloji laboratuarlarının tüm alt yapısını lider kurum olarak tamamlayarak hasta hizmetine ve bilimsel faaliyetlere sundu.


Yüzlerce İLKten Bazıları

Türkiye’nin ilk Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü 1958’de Hacettepe’de kuruldu.

Türkiye’nin ilk Radyoloji Anabilim Dalı 1958’de Hacettepe’de açıldı.

Hacettepe Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara’da halka hizmet veren ilk Nöroşirürji Kliniği oldu (1959).

Fizyoterapistlik mesleğinin temelleri, 1961’de Hacettepe’de kurulan ilk Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ile atıldı.

Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, doğuştan kalça kırığı tedavisine yönelik ilk Salter Osteotomisi uygulamasını gerçekleştirdi (1961).

Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ilk kez klinikte Skolyoz Cerrahisi uyguladı (1962).

Hacettepe Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Psikiyatri Kliniği, genel hastane bünyesinde eğitim ağırlıklı uygulamasıyla Türkiye’de ilk örneği oluşturdu (1964).

Hacettepe’de 1965 yılında kurulan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye’de eğitim veren ilk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği oldu.

Hacettepe Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye'de ilk ve tek uzmanlık sonrası eğitim veren İleri Plastik Cerrahi Bilimleri doktora programını başlattı.

Üniversite düzeyinde endoskopi ve lazer uygulamalarının Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahide ilk kullanımları Hacettepe’de gerçekleşti.

Türkiye’deki ilk Diyetetik Programı 1962’de Hacettepe’de eğitim-öğretime başladı.

Halen kullanılan Türkiye’nin ilk elektron mikroskobu laboratuvarı, 1965 yılında Hacettepe Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ünite olarak faaliyete başladı.

Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Bölümünün, Türkiye’nin ilk diyetisyen mezunlarını verdiği 6 Haziran 1966 Günü, 1986’dan beri Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır.

İlk Nüfus Etütleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni 1967’de Hacettepe kurdu.

Odyoloji Programı, Türkiye’de ilk kez 1968’de Hacettepe’de yüksek lisans düzeyinde başladı.

Renkli hasta dosyası sistemi Türkiye’de ilk kez 1968 yılında Hacettepe’de kullanıldı.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Türkiye’nin ilk özel eğitim anabilim dalı olarak 1968'de Hacettepe’de kuruldu.

Hacettepe Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ilk kez klinikte total kalça antroplastisi yaptı (1970).

Türkiye’nin ilk ve öncü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı kuruldu 1971’de Hacettepe’de kuruldu.

Türkiye’nin ilk ve öncü Endodonti Ana Bilim Dalını 1971’de Hacettepe kurdu.

İlk “bilgisayar” teriminin kullanımı Hacettepe’den çıktı (1969). Devamında yaklaşık 2 bin 500 yeni sözcük, bilişim dünyasının sözlüğünü oluşturdu.

Bilgisayar Mühendisliği dalında Türkiye’nin ilk doktora programını Hacettepe açtı (1974).

Türkiye'de ilk kez canlı donörden böbrek nakli Hacettepe’de gerçekleştirildi (1975).

Türkiyede ilk BT, Hacettepe Üniversitesinde 1976 yılında kuruldu ve sadece beyin tetkiki için kullanıldı.

Türkiye’nin ilk Bilgisayar Mühendisliği bölümü Hacettepe’de açıldı (1977).

Türkiye’de ilk ağrı tedavisi, inhalasyon tedavisi ve epidural anestezi Hacettepe’de uygulandı (1980’ler).

Kamuda tek olan lisans düzeyi Nükleer Enerji Mühendisliği programı 1982’de öncü olarak Hacettepe’de açıldı.

Hacettepe Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk kez fototerapi uygulayan bölüm oldu (1984).

WADA tarafından akredite edilen tek ve Türkiye’nin ilk Doping Kontrol Merkezi’ni 1989’da Hacettepe açtı.

Yaşlanma ve yaşlılık konularına odaklı ve gerçek anlamda multidisiplinli yapılanmaya sahip Türkiye’deki ilk araştırma ve uygulama merkezi olan GEBAM, Hacettepe'de açıldı (2000).

Türkiye’de ilk üniversite senfoni orkestrasını, Hacettepe kurdu (2002).

21. yüzyıl tıp yaklaşımının en önemli beklentisi olan araştırmaların kliniğe aktarımını sağlayacak eğitimli insan gücünü oluşturmayı amaçlayan Tıp Bilim Doktoru (MD-Phd) Bütünleşik Doktora Programı, Türkiye’de ilk ve tek Hacettepe’de açıldı (2003).

Sağlık Bakanlığının hastanelerde yeni bir sınıflama modeline dayanan teşhis ilişkili gruplar (TİG) alt yapı çalışmaları, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Araştırma Projesi (HÜAP)adı altında yürütüldü.

Türkiye’nin ilk Otomotiv Mühendisliği lisans programı 2005’te Hacettepe’de açıldı.

Türkiye’nin ilk ve öncü engelsiz yerleşkesini Hacettepe gerçekleştirdi (2006).

Ergoterapi lisans programı Türkiye'de ilk kez Hacettepe'de açıldı (2009).

İlk Uluslararası Nükleer Onkoloji Kongresi, Hacettepe Nükleer Tıp Anabilim Dalı öncülüğünde yapıldı (2010).

İlk Çocuk Yoğun Bakım Uzmanlığı programı Hacettepe’de açıldı (2011).

Türkiye’de ilk transgenik fare Hacettepe araştırma laboratuvarlarında üretildi (2012).

İlk yerli morfin, Hacettepe tarafından üretildi (2013).

Kamuda ilk Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe’de kuruldu (2013).

Türkiye’de ilk geniş katılımlı Üniversite Yaşamına Giriş Dersi (ÜNİ101) Hacettepe’de verildi (2013).

Yan dal uzmanlık sınavı sonunda eğitime başlayan Dr. Selman Kesici, ilk Çocuk Yoğun Bakım uzmanı oldu (2014).

Canlı cerrahi eğitimlerinde Kadavra Modeli uygulamaları, dünyada ilk kez Hacettepe’de gerçekleştirildi (2014).

Türkiye’nin ilk Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014’te Hacettepe’de kuruldu.

İlk Suriye Raporu’nu Hacettepe hazırladı (2014).

Türkiye’nin ilk Aşı Ar-Ge Laboratuvarı Hacettepe’de kuruldu (2015).

Türkiye’nin ilk Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni Hacettepe kurdu (2015).

Üniversite bünyesinde ilk İlaç ve Kozmetik Araştırma, Geliştirme ve Kalite Kontrol Laboratuvarı 2015’te Hacettepe’de açıldı.

Kamuda ilk Siklotron ve Radyofarmasi Laboratuvarı Hacettepe’de açıldı (2015).

Türkiye’nin ilk Uluslararası Öğrenci Kongresi Hacettepe’de toplandı (2015).

Dünyada ilk kez uygulanan Mekanizmal Kök Hücre Tedavisi ile 6.5 aylık Zeynep Ece’nin akciğerinin normal seviyeye ulaşması sağlandı (2015).

İlk Hepatit B Aşısı, Hacettepe tarafından üretildi (2016).