50. Yıl Onursal Tasarımlar Sergisi

Hacettepe Üniversitesi 50. Yıl Onursal Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi’nin 50. Kuruluş Yılı’nın simgesi olarak ve 2016-2017 akademik yılı boyunca kullanılmak üzere hazırlandı.

50. Yıl Tasarımı için Hacettepe Üniversitesi’nin 50. Yılı onuruna Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünün Prof. Dr. İncilay Yurdakul’un küratörlüğünde yürüttüğü kurumsal kimlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalar, “Onursal Tasarımlar Sergisi” adıyla sergilendi ve albüm olarak da basıldı.

Hacettepe Üniversitesi’nin 50. kuruluş yılını simgelemek amacıyla Banu Bulduk Türkmen, Seza Soyluçiçek ve Cansu Başdemir’in yaptığı çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından değerlendirilerek Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Banu Bulduk Türkmen’in tasarımı, 50. Yıl Onursal Tasarımı olarak kullanılmaya aday gösterildi. Tasarım, Prof. Dr. İncilay Yurdakul’un dokunuşlarıyla son şeklini aldı.